378 : 14 : 52 : 57

پیشنهادهای ویژه

بسته بندی پسته اکبری
12,000 5%
11,400 تومان
بسته بندی هندوانه اکبری
9,000 10%
8,100 تومان
بسته بندی تخمه نمکی اکبری
7,000 7%
6,510 تومان
بسته بندی تخمه لیمویی اکبری
8,000 18%
6,560 تومان
بسته بندی تخمه سناتور اکبری
6,500 50%
3,250 تومان
تخمه مشکی روغنی
70,000 4%
67,200 تومان
تخمه محبوبی
65,000 5%
61,750 تومان
تخمه کدو گوشتی
80,000 10%
72,000 تومان